GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 32
Số lượt truy cập: 885565
QUẢNG CÁO
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THEO DÕI BIỂU ĐỒ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ LẦN II - NĂM HỌC: 2020-2021 08/04/2021 9:45:19 SA

PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN HƯNG THỦY           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                    

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ

                        THEO DÕI BIỂU ĐỒ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ

                                    LẦN II - NĂM HỌC: 2020-2021

 

 

TT

 

Tên nhóm, lớp

 

Số trẻ được TDBĐ

 

Cân nặng

 

Chiều cao

Số trẻ PTBT

 

%

Số trẻ bị béo phì

 

%

Số trẻ SDDNC

 

%

Số trẻ PTBT

 

%

Số trẻ SDDTC

 

%

 

I

 

Nhà trẻ

 

23

 

22

 

95.7

 

 

 

1

 

4.3

 

23

 

95.7

 

1

 

4.3

 

II

 

MG

 

333

 

316

 

94.9

 

 

 

 

 

17

 

5.1

 

315

 

94.6

 

18

 

5.4

 

1

 

5 tuổi A

 

32

 

30

 

93.7

 

 

 

 

 

2

 

6.3

 

30

 

93.7

 

2

 

6.3

 

2

 

5 tuổi B

 

34

 

33

 

97.1

 

 

 

 

 

1

 

2.9

 

33

 

97.1

 

1

 

2.9

 

3

 

5 tuổi C

 

32

 

31

 

96.9

 

 

 

 

 

1

 

3.1

 

31

 

96.9

 

1

 

3.1

 

4

 

5 tuổi D

 

35

 

34

 

97.1

 

 

 

1

 

2.9

 

34

 

97.1

 

1

 

2.9

 

5

 

4 tuổi A

 

37

 

35

 

94.6

 

 

 

 

 

2

 

5.4

 

34

 

91.9

 

3

 

8.1

 

6

 

4 tuổi B

 

38

 

37

 

97.3

 

 

 

1

 

2.6

 

36

 

94.3

 

2

 

5.3

 

7

 

4 tuổi C

 

30

 

27

 

90

 

 

 

3

 

10

 

27

 

90

 

3

 

10

 

8

 

3 tuổi A

 

27

 

26

 

96.3

 

 

 

1

 

3.7

 

26

 

96.3

 

1

 

3.7

 

9

 

3 tuổi B

 

24

 

22

 

91.7

 

 

 

2

 

8.3

 

23

 

95.8

 

1

 

4.2

 

10

 

3 tuổi C

 

24

 

22

 

91.7

 

 

 

2

 

8.3

 

22

 

91.7

 

2

 

8.3

 

11

 

3 tuổi D

 

20

 

19

 

95

 

 

 

1

 

5

 

19

 

95

 

1

 

5

 

Tổng cộng

 

356

 

338

 

94.9

 

 

 

 

 

 

18

 

5.1

 

337

 

94.7

 

19

 

5.3

    

 Tổng hợp chung:

      • Nhà trẻ:    SDDNC: 1 cháu/23 cháu, tỷ lệ 4.3%

                                                 SDDTC: 1 cháu/23 cháu, tỷ lệ 4.3%

      • Mẫu giáo: SDDNC: 17 cháu/333 cháu, tỷ lệ 5.1%

                       SDDTC: 18 cháu/333 cháu, tỷ lệ 5.4%

                         

      • Toàn trường: SDDNC: 18 cháu/356 cháu, tỷ lệ 5.1%

                                                      SDDTC: 19 cháu/356 cháu, tỷ lệ 5.3% 

                          

                        

                 Hiệu trưởng                                         Nhân viên y tế

                                             

                Lê Thị Trâm                                         Phan Thị Bình


 

TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Lê Thị Trâm
Lê Thị Trâm
Hiệu trưởng
Võ Thị Trang
Võ Thị Trang
Admin
Trương Thị Mỹ Nhiên
Trương Thị Mỹ Nhiên
P.Hiệu trưởng
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON HƯNG THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3959288 * Email: mnhungthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com