GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 28
Số lượt truy cập: 885565
QUẢNG CÁO
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THEO DÕI BIỂU ĐỒ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ LẦN I - NĂM HỌC: 2020-2021 08/04/2021 9:39:30 SA

PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN HƯNG THỦY           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                    

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ

                        THEO DÕI BIỂU ĐỒ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ

                                    LẦN I - NĂM HỌC: 2020-2021

 

 

TT

 

Tên nhóm, lớp

 

Số trẻ được TDBĐ

 

Cân nặng

 

Chiều cao

Số trẻ PTBT

 

%

Số trẻ bị béo phì

 

%

Số trẻ SDDNC

 

%

Số trẻ PTBT

 

%

Số trẻ SDDTC

 

%

 

I

 

Nhà trẻ

 

24

 

23

 

95.9

 

 

 

1

 

4.1

 

24

 

95.9

 

1

 

4.1

 

II

 

MG

 

333

 

306

 

91.9

 

4

 

1.2

 

23

 

6.9

 

310

 

93.1

 

23

 

6.9

 

1

 

5 tuổi A

 

32

 

27

 

84.3

 

2

 

6.3

 

3

 

9.4

 

30

 

93.7

 

2

 

6.3

 

2

 

5 tuổi B

 

34

 

33

 

97.1

 

 

 

 

 

1

 

2.9

 

32

 

94.1

 

2

 

5.9

 

3

 

5 tuổi C

 

32

 

31

 

96.9

 

 

 

 

 

1

 

3.1

 

31

 

96.9

 

1

 

3.1

 

4

 

5 tuổi D

 

35

 

34

 

97.1

 

 

 

1

 

2.9

 

34

 

97.1

 

1

 

2.9

 

5

 

4 tuổi A

 

37

 

32

 

86.5

 

2

 

5.4

 

3

 

8.1

 

33

 

89.2

 

4

 

10.8

 

6

 

4 tuổi B

 

38

 

36

 

94.7

 

 

 

2

 

5.3

 

36

 

94.3

 

2

 

5.3

 

7

 

4 tuổi C

 

30

 

26

 

86.7

 

 

 

4

 

13.3

 

25

 

83.3

 

5

 

16.7

 

8

 

3 tuổi A

 

27

 

24

 

88.9

 

 

 

3

 

11.1

 

25

 

92.6

 

2

 

7.4

 

9

 

3 tuổi B

 

24

 

22

 

91.7

 

 

 

2

 

8.3

 

23

 

95.8

 

1

 

4.2

 

10

 

3 tuổi C

 

24

 

22

 

91.7

 

 

 

2

 

8.3

 

22

 

91.7

 

2

 

8.3

 

11

 

3 tuổi D

 

20

 

19

 

95

 

 

 

1

 

5

 

19

 

95

 

1

 

5

 

Tổng cộng

 

357

 

329

 

92.1

 

 

4

 

1.1

 

24

 

6.7

 

333

 

93.3

 

24

 

6.7

    

Tổng hợp chung:

      • Nhà trẻ:    SDDNC: 1 cháu/24 cháu, tỷ lệ 4.1%

                                                 SDDTC: 1 cháu/24 cháu, tỷ lệ 4.1%

      • Mẫu giáo: SDDNC: 23 cháu/333 cháu, tỷ lệ 6.9%

                       SDDTC: 23 cháu/333 cháu, tỷ lệ 6.9%

                       TBBP   : 4 cháu/333 cháu, tỷ lệ 1.2%

                         

      • Toàn trường: SDDNC: 24 cháu/357 cháu, tỷ lệ 6.7%

                                                       SDDTC: 24 cháu/357 cháu, tỷ lệ 6.7% 

                             TBBP   : 4 cháu/357 cháu, tỷ lệ 1.1%

                      

                 Hiệu trưởng                               Nhân viên y tế

                                            

                Lê Thị Trâm                              Phan Thị Bình 

TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Lê Thị Trâm
Lê Thị Trâm
Hiệu trưởng
Võ Thị Trang
Võ Thị Trang
Admin
Trương Thị Mỹ Nhiên
Trương Thị Mỹ Nhiên
P.Hiệu trưởng
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON HƯNG THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3959288 * Email: mnhungthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com