GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 3
Số lượt truy cập: 947781
QUẢNG CÁO
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THEO DÕI BIỂU ĐỒ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ LẦN 3 - NĂM HỌC: 2019 - 2020 11/06/2020 3:22:34 CH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHUNG VỀ THEO DÕI BIỂU ĐỒ PHÁT TRIỂN TOÀN TRƯỜNG

Tháng 5 năm 2020

 

TT

 

Tên nhóm, lớp

 

Số trẻ được TDBĐ

 

Cân nặng

 

Chiều cao

Số trẻ PTBT

 

%     

Số trẻ SDDNC

 

%

Số trẻ PTBT

 

%

Số trẻ SDDTC

 

%

 

I

 

Nhà trẻ

 

26

 

26

 

100

 

 

 

 

 

25

 

96.2

 

1

 

3.8

 

II

 

MG

 

325

 

309

 

95.1

 

16

 

4.9

 

309

 

95.1

 

16

 

4.9

 

1

 

5 tuổi A

 

41

 

39

 

95.1

 

2

 

4.9

 

40

 

97.5

 

1

 

2.4

 

2

 

5 tuổi B

 

43

 

41

 

95.3

 

2

 

4.7

 

41

 

95.3

 

2

 

4.7

 

3

 

5 tuổi C

 

28

 

27

 

96.4

 

1

 

3.6

 

26

 

92.8

 

2

 

7.1

 

4

 

4 tuổi A

 

32

 

30

 

93.7

 

2

 

6.3

 

30

 

93.8

 

2

 

6.2

 

5

 

4 tuổi B

 

36

 

34

 

94.4

 

2

 

5.6

 

34

 

94.4

 

2

 

5.6

 

6

 

4 tuổi C

 

32

 

31

 

96.8

 

1

 

3.1

 

31

 

96.8

 

1

 

3.1

 

7

 

4 tuổi D

 

36

 

34

 

94.4

 

2

 

5.6

 

34

 

94.4

 

2

 

5.6

 

8

 

3 tuổi A

 

28

 

27

 

96.4

 

1

 

3.6

 

26

 

92.8

 

2

 

7.1

 

9

 

3 tuổi B

 

28

 

27

 

96.4

 

1

 

3.6

 

27

 

96.4

 

1

 

3.6

 

10

 

3 tuổi C

 

21

 

19

 

90.4

 

2

 

9.5

 

19

 

90.4

 

2

 

9.5

 

Tổng cộng

 

351

 

335

 

95.4

 

 

16

 

4.6

 

334

 

95.2

 

17

 

4.8

     

Tổng hợp chung:

§         Nhà trẻ:   SDDTC: 1 cháu/26 cháu, tỷ lệ 3.8%

§         Mẫu giáo: SDDNC: 16 cháu/325 cháu, tỷ lệ 4.9%

                       SDDTC: 16 cháu/325 cháu, tỷ lệ 4.9%

                         

§         Toàn trường: SDDNC: 16 cháu/351 cháu, tỷ lệ 4.6%

                                                       SDDTC: 17 cháu/351 cháu, tỷ lệ 4.8% 

                        

                 Hiệu trưởng                                      Nhân viên y tế

   

                                           

                Lê Thị Trâm                                      Phan Thị Bình               

 

 

 

                                 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHUNG VỀ THEO DÕI BIỂU ĐỒ PHÁT TRIỂN TRẺ 5 TUỔI

Tháng 5 năm 2020

 

TT

 

Tên nhóm, lớp

 

Số trẻ được TDBĐ

 

Cân nặng

 

Chiều cao

Số trẻ PTBT

 

%

Số trẻ SDDNC

 

%

Số trẻ PTBT

 

%

Số trẻ SDDTC

 

%

 

1

 

5 tuổi A

 

41

 

38

 

92.7

 

2

 

4.9

 

40

 

95.2

 

1

 

4.8

 

2

 

5 tuổi B

 

43

 

39

 

90.6

 

2

 

4.7

 

41

 

95.3

 

2

 

4.7

 

3

 

5 tuổi C

 

28

 

26

 

92.8

 

1

 

3.6

 

26

 

92.8

 

2

 

7.1

 

Tổng cộng

 

112

 

107

 

95.5

 

5

 

4.5

 

107

 

95.5

 

5

 

4.5

 *Tổng hợp chung:

                      SDDNC: 5 cháu/112 cháu, tỷ lệ 4.5%

                      SDDTC: 5 cháu/112 cháu, tỷ lệ 4.5%

              Hiệu trưởng                                Nhân viên y tế

 

              

             Lê Thị Trâm                                  Phan Thị Bình                                     

 


 

TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Lê Thị Trâm
Lê Thị Trâm
Hiệu trưởng
Võ Thị Trang
Võ Thị Trang
Admin
Trương Thị Mỹ Nhiên
Trương Thị Mỹ Nhiên
P.Hiệu trưởng
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON HƯNG THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3959288 * Email: mnhungthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com