GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 18
Số lượt truy cập: 592709
QUẢNG CÁO
Công khai chất lượng GD theo Thông tư 36/2017 NH 2017-2018 . Biểu mẫu 02 26/02/2018 10:12:43 SA

Công khai chất lượng GDMN thực tế năm học 2017-2018. Biểu mẫu 02

          (Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của

                                      Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

     PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON HƯNG THỦY                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                        THÔNG BÁO

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2017-2018                                            Đơn vị tính: trẻ em

STT

Nội dung

Tổng số

trẻ em

 

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 tháng

tuổi

13-24 tháng

tuổi

25-36 tháng

tuổi

3-4 tuổi

 

4-5

tuổi

5-6

tuổi

 

I

Tổng số trẻ em

320

 

 

25

37

123

135

1

Số trẻ em nhóm ghép

 

 

 

 

 

 

 

2

Số trẻ em 1 buổi/ngày

 

 

 

 

 

 

 

3

Số trẻ em 2 buổi/ngày

320

 

 

25

37

123

135

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

 2

 

 

 

 

 

2

II

Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú

320

 

 

25

37

123

135

III

Số trẻ em được kiểm tra

 định kỳ sức khỏe

320

 

 

25

37

123

135

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

320

 

 

25

37

123

135

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Số trẻ cân nặng bình thường

320

 

 

25

37

123

135

2

Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân

 22

 

 

 2

2

10 

8

3

Số trẻ có chiều cao bình thường

 

 

 

 

 

 

 

4

Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi

23 

 

 

2 

2 

 10

 9

5

Số trẻ thừa cân béo phì

 

 

 

 

 

 

 

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

1

Chương trình giáo dục Nhà trẻ

 25

 

 

25

 

 

 

2

Chương trình giáo dục Mẫu giáo

 

 

 

 

37

123

135

                                                               Hưng  Thủy, ngày 02 tháng 02 năm 2018

                                                                               Thủ trưởng đơn vị

                                                                                         (Đã ký)

                                                                                       Lê Thị Trâm

TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Lê Thị Trâm
Lê Thị Trâm
Hiệu trưởng
Võ Thị Trang
Võ Thị Trang
Admin
Trương Thị Mỹ Nhiên
Trương Thị Mỹ Nhiên
P.Hiệu trưởng
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON HƯNG THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3959288 * Email: mnhungthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com