GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 2
Số lượt truy cập: 947775
QUẢNG CÁO
BẢNG PHÂN CÔNG PHẦN HÀNH NĂM HỌC 2017 -2018 05/10/2017 8:42:39 CH

    PHÒNG GD-ĐT LỆ THỦY         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN HƯNG THỦY                         Độc lập - Tự do  Hạnh phúc

 

       Số: 40/PCPH-HT                               Hưng Thủy, ngày  22 tháng 9 năm 2017

 

PHÂN CÔNG PHẦN HÀNH

TRONG TRƯỜNG MẦM NON HƯNG THỦY NĂM HỌC 2017 - 2018

 

Trường Mầm non Hưng Thủy tiến hành Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018, các phần hành trong nhà trường được phân công như sau:

1. Lê Thị Trâm - Hiệu trưởng.

          Phụ trách chung, chịu trách nhiệm điều hành và quản lý mọi hoạt động trong nhà trường, trực tiếp chỉ đạo các hoạt động:

          - Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch năm học, kế hoạch hàng tháng. 

          - Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên về mọi mặt, thành lập các tổ chuyên môn, các hội đồng trong nhà trường.

          - Quản lý hành chính, tài chính, tài sản của nhà trường.

          - Chỉ đạo các hoạt động: Thực hiện quy chế dân chủ trong đơn vị, kế hoạch phát triển, xây dựng CSVC, đội ngũ, kiểm tra, phân công điều động CB,GV,NV; Chủ tịch HĐTĐ- Hội đồng của trường.

          - Chủ tịch hội đồng tuyển sinh. Quản lý trẻ và các hoạt động của trẻ trong nhà trường.

          - Tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, phối hợp với các đoàn thể, các lực lượng xã hội trong địa bàn để huy động mọi nguồn lực xây dựng CSVC phục vụ cho CSGD trẻ.

          - Thực hiện chế độ thông tin 2 chiều kịp thời, đầy đủ.

- Trưởng ban phòng chống bão lụt của trường.

- Chỉ đạo các hội thi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh

2. Đ/c Trương Thị Mỹ Nhiên - P.Hiệu trưởng 1:

Trực tiếp giúp hiệu trưởng những công việc sau:

          - Chịu trách nhiệm chỉ đạo chuyên môn, chất lượng và tổng hợp chất lượng chung toàn trường. Chỉ đạo khối MN Lớn + MG bé + Dinh dưỡng phụ trách công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong toàn trường, công tác y tế trong nhà trường. Phê duyệt chương trình và chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch các khối phụ trách.

          - Lập kế hoạch thao giảng, dự giờ và BDCM cho đội ngũ.

- Phụ trách chính hội thi các hội thi cấp trường và bồi dưỡng giáo viên, cháu tham gia các hội thi cấp huyện, cấp tỉnh; Cùng Đ/c Tuyết chỉ đạo các hội thi do trường, phòng, sở GD tổ chức

- Trưởng ban biên tập trang Website của trường, phụ trách công tác viết duyệt tin bài về các hoạt động chung của trường. Phụ trách hoạt động công nghệ thông tin trong nhà trường.

          - Chỉ đạo hoạt động Công đoàn nhà trường.

- Cùng với Hiệu trưởng phụ trách công tác tuyển sinh trong nhà trường, Quản lý trẻ và các hoạt động của trẻ trong nhà trường.

- Phụ trách các ngày hội, ngày lễ, hội nghị trong trường.

- Phó Ban phụ trách công tác phòng chống lụt bão phòng chống thiên tai, hỏa hoạn toàn trường; Chỉ đạo cụm Phù Thiết.      

- Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của nhà trường.  

- Trưởng ban chỉ đạo phổ cập trẻ 5 tuổi.           

     - Thay mặt hiệu trưởng điều hành hoạt động của nhà trường khi được uỷ quyền và phụ trách công việc của đ/c Phan Thị Tuyết khi đ/c Tuyết đi vắng.

- Cùng với hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về các hoạt động liên quan của trường và đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

3. Phan Thị Tuyết - Phó hiệu trưởng 2:

         Trực tiếp giúp hiệu trưởng những công việc sau:

          - Chịu trách nhiệm chỉ đạo chuyên môn, chất lượng khối mẫu giáo Nhỡ + Nhà trẻ. Phê duyệt chương trình và chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch của khối phụ trách.

                   - Cùng đ/c Nhiên lập kế hoạch thao giảng, dự giờ và BDCM cho đội ngũ.

- Phụ trách cơ sở vật chất, theo dõi chỉ đạo công tác mua sắm đồ dùng, tài liệu, thiết bị dạy học.

- Trưởng ban tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và Công tác pháp chế nhà trường.

- Trưởng ban chỉ đạo các cuộc vận động và phong trào thi đua "XD trường học thân thiện, học sinh tích cực", phòng chống HIV.

- Cùng với đ/c Nhiên phụ trách các hội thi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh và bồi dưỡng giáo viên, cháu tham gia hội thi cấp huyện, cấp tỉnh tổ chức.

- Phó trưởng ban biên tập trang website của trường, phụ trách và duyệt tin bài về mảng chuyên môn của trường.

- Trưởng ban chỉ đạo công tác ATGT, ATTTTH, phòng chống cháy nỗ, phòng chống tai nạn thương tích trong nhà trường.

- Phó Ban phụ trách công tác phòng chống lụt bão phòng chống thiên tai, hỏa hoạn toàn trường.

- Chỉ đạo công tác kiểm định chất lượng.

- Phụ trách công tác bồi dưỡng thường xuyên của trường và công việc của đ/c Trương Thị Mỹ Nhiên khi đ/c Nhiên đi vắng.

- Cùng với hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về các hoạt động liên quan của trường và đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

        4.  Võ Thị Nghĩa Duyên - Nhân viên kế toán.

        - Tổ phó tổ hành chính. Phụ trách kế toán của nhà trường. Quản lý tài sản nhà trường, giúp hiệu trưởng xây dựng CSVC, trang thiết bị của nhà trường.

       - Cùng với đ/c Trang duyệt tin bài và đăng tin trang Website của trường

- Cùng với đ/c Trang phụ trách công tác điều tra phổ cập trẻ 5 tuổi, công tác tuyển sinh của nhà trường. Phụ trách tổ điều kiện.

- Giúp đ/c Nhiên công tác bán trú của trường. Nhận phần hành của đ/c Trang khi đ/c Trang đi công tác dài ngày.

- Quản lý phiếu ăn, bán phiếu ăn ở cụm TT, kiểm tra việc báo ăn các lớp, đối chiếu với nhà bếp.

- Theo dõi thu - chi nhà bếp, Thu - chi trong nhà trường theo dõi các khoản thu ngoài quy định, kiểm kê cập nhật tài sản cân đối CSVC, theo luật kế toán tài chính.

          - Tổng hợp quản lý tất cả các khoản thu - chi trong nhà trường, lưu giử hồ sơ theo qui định.

- Thành viên ban PCLB, phòng chống cháy nổ, đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.         

        5. Võ Thị Trang - Nhân viên VP.

        - Phó bí thư chi đoàn, phụ trách công tác chi đoàn.

 - Phụ trách công tác văn phòng, văn thư lưu trữ; quản lý lưu giữ hồ sơ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường; cất giữ con dấu nhà trường;

 - Thư ký hội đồng trường; thủ quỹ của trường.

  - Phụ trách công tác điều tra phổ cập giáo dục MN cho trẻ 5 tuổi, công tác tuyển sinh; công tác kiểm định chất lượng của nhà trường.

        - Quản lý phiếu ăn, bán phiếu ăn ở cụm Phù Thiết

 - Phụ trách quản trị mạng, đăng tin trang Website của trường. Thành viên ban PCLB, phòng chống cháy nổ của trường, đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

       6. Phan Thị Bình - Nhân viên Y tế.

 - Tổ trưởng tổ hành chính.

- Phụ trách y tế trường học chăm lo sức khỏe của trẻ; công tác bán trú của trường.

- Phụ giúp việc với đ/c Trang về công tác văn phòng khi đ/c Trang đi vắng.

- Cùng với đ/c Trang phụ trách công tác điều tra phổ cập trẻ 5 tuổi, công tác tuyển sinh của nhà trường.

- Giám sát việc tiếp nhận thực phẩm hàng ngày và vệ sinh ATTP ở bếp ăn.

- Quản lý phiếu ăn, cùng với đ/c Duyên bán phiếu ăn ở cụm TT, kiểm tra việc báo ăn các lớp, đối chiếu với nhà bếp.

- Phụ trách công tác tạp vụ của trường, giúp đ/c Duyên phụ trách tổ điều kiện.

- Thành viên ban phòng chống bảo lụt, phòng chống cháy nỗ.

- Thành viên đội văn nghệ trường và đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

7. Đ/c Trương Thị Xuyến: Giáo viên chủ nhiệm chính nhóm trẻ 24-36 tháng, thành viên ban phòng chóng bảo lụt, phòng chống cháy nỗ. Đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

8. Đ/c Lê Thị Mừng: Giáo viên dạy nhóm trẻ 24-36 tháng. Thành viên đội văn nghệ, thành viên ban phòng chóng bảo lụt, phòng chống cháy nỗ. Đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công

9. Đ/c Đào Hạnh Nguyên: Giáo viên chủ nhiệm chính lớp MG Lớn A. Tổ trưởng CM Lớn + MG bé, UVBCH công đoàn. Phụ trách công tác văn hóa văn nghệ, thành viên đội văn nghệ, thành viên ban phòng chống bảo lụt, phòng chống cháy nỗ. Đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

10. Đ/c Đinh Thị Thỏa: Giáo viên dạy lớp MG Lớn A. Thành viên đội văn nghệ, thành viên ban phòng chóng bảo lụt, phòng chống cháy nỗ. Đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

11. Đ/c Nguyễn Thị Bang: Giáo viên chính dạy lớp MG Lớn B, thành viên đội văn nghệ, phụ trách công tác phòng chóng bảo lụt, phòng chống cháy nỗ. Đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công

12. Đ/c Nguyễn Thị Nga: Giáo viên dạy lớp MG Lớn B; Bí thư chi đoàn trường, phụ trách công tác chi đoàn, phụ trách công tác văn hóa văn nghệ, thành viên đội văn nghệ, chuẩn bị loa máy trong các ngày hội, ngày lễ, phụ trách công tác phòng chóng bảo lụt, phòng chống cháy nỗ. Đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công

13. Ngô Thị Nhung: Giáo viên chủ nhiệm chính lớp MG Lớn C. Thành viên đội văn nghệ,  thành viên ban phòng chóng bảo lụt, phòng chống cháy nỗ. Đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công

14. Đ/c Nguyễn Thị Tuyết:  Giáo viên dạy lớp MG Lớn C. Thành viên đội văn nghệ, thành viên ban phòng chóng bảo lụt, phòng chống cháy nỗ. Đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

15. Đ/c Lê Thị Luyến: Giáo viên chủ nhiệm chính lớp MG lớn D. Tổ phó chuyên môn khối MG lớn +MG bé. Tổ trưởng tổ công đoàn (tổ 2).  Thành viên đội văn nghệ, thành viên ban phòng chóng bảo lụt, phòng chống cháy nỗ. Đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

16. Đ/c Lê Thị Quý Hằng: Giáo viên chủ nhiệm lớp MG Lớn D (Phù Thiết). Thành viên đội văn nghệ, thành viên ban phòng chóng bảo lụt, phòng chống cháy nỗ. Đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

17. Nguyễn Thị Thuẩn: Giáo viên chủ nhiệm chính lớp MG nhỡ A. Tổ phó CM khối nhỡ + Nhà trẻ.  Phụ trách công tác văn hóa văn nghệ, thành viên đội văn nghệ, thành viên ban phòng chóng bảo lụt, phòng chống cháy nỗ. Đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

18. Đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung: Giáo viên dạy lớp MG Nhỡ A. Thành viên đội văn nghệ, thành viên ban phòng chóng bảo lụt, phòng chống cháy nỗ. Đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

19. Đ/c Võ Thị Thùy Trang: Giáo viên chủ nhiệm chính lớp MG Nhỡ B; Tổ trưởng CM khối MN Nhỡ + Nhà trẻ; UVBCH công đoàn, tổ trưởng tổ công đoàn. (tổ 1). Thành viên đội văn nghệ, thành viên ban phòng chóng bảo lụt, phòng chống cháy nỗ. Đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

20. Đ/c Bùi Thị Trang: Giáo viên dạy lớp MG Nhỡ B. Thành viên đội văn nghệ, thành viên ban phòng chóng bảo lụt, phòng chống cháy nỗ. Đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

21. Đ/c Mai Thị Thanh Thủy: Giáo viên chủ nhiệm chính lớp MG Lớn D, Trưởng Ban thanh tra nhân dân của trường. Thành viên đội văn nghệ, thành viên ban phòng chóng bảo lụt, phòng chống cháy nỗ. Đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

22. Đ/c Nguyễn Thị Thu Huệ: Giáo viên dạy lớp MG Nhỡ B. Thành viên đội văn nghệ, thành viên ban phòng chóng bảo lụt, phòng chống cháy nỗ. Đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

23. Đ/c Nguyễn Thị Thản: Giáo viên chính dạy lớp MG Nhỡ D (Phù Thiết). Thành viên đội văn nghệ, thành viên phòng chóng bảo lụt, phòng chống cháy nỗ. Đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

24. Đ/c Đặng Tú Linh: Giáo viên dạy lớp MG nhỡ D (Phù Thiết). Thành viên đội văn nghệ, thành viên ban phòng chóng bảo lụt, phòng chống cháy nỗ. Đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

25. Đ/c Nguyễn Thị Hải: Giáo viên chủ nhiệm chính lớp MG Bé. Thành viên đội văn nghệ, thành viên ban phòng chóng bảo lụt, phòng chống cháy nỗ. Đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

26. Đ/c Hoàng Việt Thủy Giáo viên chủ nhiệm lớp MG Bé. Thành viên đội văn nghệ, thành viên ban phòng chóng bảo lụt, phòng chống cháy nỗ. Đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

27. Đ/c Phạm Thị Hồng Nhung: Tổ trưởng tổ dinh dưỡng (Nấu chính, đi chợ, tính khẩu phần ăn cho trẻ). Lên thực đơn hàng tuần ở bảng thông báo. Chịu trách nhiệm về công tác vệ sinh ATTP của bếp ăn bán trú. Phụ trách công khai tài chính hàng ngày. Thành viên đội văn nghệ, thành viên phòng chóng bảo lụt, phòng chống cháy nỗ. Đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

28. Đ/c Lê Thị Hồng Thúy: Nhân viên dinh dưỡng (Nấu chính, đi chợ, tính khẩu phần ăn cho trẻ). Lên thực đơn hàng tuần ở bảng thông báo. Chịu trách nhiệm về vệ sinh ATTP của bếp ăn bán trú. Thành viên đội văn nghệ, thành viên phòng chóng bảo lụt, phòng chống cháy nỗ. Đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

29. Đ/c Đỗ Thị Niềm: Nhân viên dinh dưỡng (Nấu chính, đi chợ, tính khẩu phần ăn cho trẻ). Lên thực đơn hàng tuần ở bảng thông báo. Chịu trách nhiệm về vệ sinh ATTP của bếp ăn bán trú. Thành viên đội văn nghệ, thành viên phòng chóng bảo lụt, phòng chống cháy nỗ. Đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

30. Đ/c Lê Thị Thu Trang: Nhân viên dinh dưỡng (Nấu chính, đi chợ, tính khẩu phần ăn cho trẻ). Lên thực đơn hàng tuần ở bảng thông báo. Chịu trách nhiệm về vệ sinh ATTP của bếp ăn BT. Thành viên đội văn nghệ, thành viên phòng chóng bảo lụt, phòng chống cháy nỗ. Đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

31. Đ/c Nguyễn Thị Dương: Nhân viên dinh dưỡng (Nấu chính, đi chợ, tính khẩu phần ăn cho trẻ). Lên thực đơn hàng tuần ở bảng thông báo. Chịu trách nhiệm về vệ sinh ATTP của bếp ăn BT. Thành viên đội văn nghệ, thành viên phòng chóng bảo lụt, phòng chống cháy nỗ. Đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

32. Đ/c Nguyễn Thị Thuyền: Nhân viên dinh dưỡng (Nấu chính, đi chợ, tính khẩu phần ăn cho trẻ). Lên thực đơn hàng tuần ở bảng thông báo. Chịu trách nhiệm về vệ sinh ATTP của bếp ăn BT (cụm Phù Thiết). Thành viên đội văn nghệ, thành viên phòng chóng bảo lụt, phòng chống cháy nỗ. Đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

Lưu ý: - Tất cả CB,GV,NV đều là thành viên trang Website của trường.

            - Trực trường nhân các ngày lễ - tết, lụt - bão

            - Tham gia có hiệu quả các hoạt động PT của đơn vị, địa phương và PGD.

          Yêu cầu CB,GV,NV căn cứ để thực hiện nghiêm túc phần hành công việc của mình. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc cần báo cáo với BGH để hướng dẫn giải quyết.

 

Nơi nhận:                                                                           HIỆU TRƯỞNG

- Bộ phận TCCB Phòng GD (b/c);                                                       ( Đã kí)

- CB,GV,NV trong trường (t/h);

             - Đăng Website;                                                         

- Lưu: VP.                                                                                        

                                                                                                      Lê Thị Trâm

                                                                                                                                                                          

     PHÒNG GD-ĐT LỆ THỦY         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN HƯNG THỦY                         Độc lập - Tự do  Hạnh phúc

 

       Số: 40/PCPH-HT                               Hưng Thủy, ngày  22 tháng 9 năm 2017

 

PHÂN CÔNG PHẦN HÀNH

TRONG TRƯỜNG MẦM NON HƯNG THỦY NĂM HỌC 2017 - 2018

 

Trường Mầm non Hưng Thủy tiến hành Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018, các phần hành trong nhà trường được phân công như sau:

1. Lê Thị Trâm - Hiệu trưởng.

          Phụ trách chung, chịu trách nhiệm điều hành và quản lý mọi hoạt động trong nhà trường, trực tiếp chỉ đạo các hoạt động:

          - Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch năm học, kế hoạch hàng tháng. 

          - Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên về mọi mặt, thành lập các tổ chuyên môn, các hội đồng trong nhà trường.

          - Quản lý hành chính, tài chính, tài sản của nhà trường.

          - Chỉ đạo các hoạt động: Thực hiện quy chế dân chủ trong đơn vị, kế hoạch phát triển, xây dựng CSVC, đội ngũ, kiểm tra, phân công điều động CB,GV,NV; Chủ tịch HĐTĐ- Hội đồng của trường.

          - Chủ tịch hội đồng tuyển sinh. Quản lý trẻ và các hoạt động của trẻ trong nhà trường.

          - Tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, phối hợp với các đoàn thể, các lực lượng xã hội trong địa bàn để huy động mọi nguồn lực xây dựng CSVC phục vụ cho CSGD trẻ.

          - Thực hiện chế độ thông tin 2 chiều kịp thời, đầy đủ.

- Trưởng ban phòng chống bão lụt của trường.

- Chỉ đạo các hội thi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh

2. Đ/c Trương Thị Mỹ Nhiên - P.Hiệu trưởng 1:

Trực tiếp giúp hiệu trưởng những công việc sau:

          - Chịu trách nhiệm chỉ đạo chuyên môn, chất lượng và tổng hợp chất lượng chung toàn trường. Chỉ đạo khối MN Lớn + MG bé + Dinh dưỡng phụ trách công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong toàn trường, công tác y tế trong nhà trường. Phê duyệt chương trình và chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch các khối phụ trách.

          - Lập kế hoạch thao giảng, dự giờ và BDCM cho đội ngũ.

- Phụ trách chính hội thi các hội thi cấp trường và bồi dưỡng giáo viên, cháu tham gia các hội thi cấp huyện, cấp tỉnh; Cùng Đ/c Tuyết chỉ đạo các hội thi do trường, phòng, sở GD tổ chức

- Trưởng ban biên tập trang Website của trường, phụ trách công tác viết duyệt tin bài về các hoạt động chung của trường. Phụ trách hoạt động công nghệ thông tin trong nhà trường.

          - Chỉ đạo hoạt động Công đoàn nhà trường.

- Cùng với Hiệu trưởng phụ trách công tác tuyển sinh trong nhà trường, Quản lý trẻ và các hoạt động của trẻ trong nhà trường.

- Phụ trách các ngày hội, ngày lễ, hội nghị trong trường.

- Phó Ban phụ trách công tác phòng chống lụt bão phòng chống thiên tai, hỏa hoạn toàn trường; Chỉ đạo cụm Phù Thiết.      

- Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của nhà trường.  

- Trưởng ban chỉ đạo phổ cập trẻ 5 tuổi.           

     - Thay mặt hiệu trưởng điều hành hoạt động của nhà trường khi được uỷ quyền và phụ trách công việc của đ/c Phan Thị Tuyết khi đ/c Tuyết đi vắng.

- Cùng với hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về các hoạt động liên quan của trường và đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

3. Phan Thị Tuyết - Phó hiệu trưởng 2:

         Trực tiếp giúp hiệu trưởng những công việc sau:

          - Chịu trách nhiệm chỉ đạo chuyên môn, chất lượng khối mẫu giáo Nhỡ + Nhà trẻ. Phê duyệt chương trình và chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch của khối phụ trách.

                   - Cùng đ/c Nhiên lập kế hoạch thao giảng, dự giờ và BDCM cho đội ngũ.

- Phụ trách cơ sở vật chất, theo dõi chỉ đạo công tác mua sắm đồ dùng, tài liệu, thiết bị dạy học.

- Trưởng ban tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và Công tác pháp chế nhà trường.

- Trưởng ban chỉ đạo các cuộc vận động và phong trào thi đua "XD trường học thân thiện, học sinh tích cực", phòng chống HIV.

- Cùng với đ/c Nhiên phụ trách các hội thi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh và bồi dưỡng giáo viên, cháu tham gia hội thi cấp huyện, cấp tỉnh tổ chức.

- Phó trưởng ban biên tập trang website của trường, phụ trách và duyệt tin bài về mảng chuyên môn của trường.

- Trưởng ban chỉ đạo công tác ATGT, ATTTTH, phòng chống cháy nỗ, phòng chống tai nạn thương tích trong nhà trường.

- Phó Ban phụ trách công tác phòng chống lụt bão phòng chống thiên tai, hỏa hoạn toàn trường.

- Chỉ đạo công tác kiểm định chất lượng.

- Phụ trách công tác bồi dưỡng thường xuyên của trường và công việc của đ/c Trương Thị Mỹ Nhiên khi đ/c Nhiên đi vắng.

- Cùng với hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về các hoạt động liên quan của trường và đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

        4.  Võ Thị Nghĩa Duyên - Nhân viên kế toán.

        - Tổ phó tổ hành chính. Phụ trách kế toán của nhà trường. Quản lý tài sản nhà trường, giúp hiệu trưởng xây dựng CSVC, trang thiết bị của nhà trường.

       - Cùng với đ/c Trang duyệt tin bài và đăng tin trang Website của trường

- Cùng với đ/c Trang phụ trách công tác điều tra phổ cập trẻ 5 tuổi, công tác tuyển sinh của nhà trường. Phụ trách tổ điều kiện.

- Giúp đ/c Nhiên công tác bán trú của trường. Nhận phần hành của đ/c Trang khi đ/c Trang đi công tác dài ngày.

- Quản lý phiếu ăn, bán phiếu ăn ở cụm TT, kiểm tra việc báo ăn các lớp, đối chiếu với nhà bếp.

- Theo dõi thu - chi nhà bếp, Thu - chi trong nhà trường theo dõi các khoản thu ngoài quy định, kiểm kê cập nhật tài sản cân đối CSVC, theo luật kế toán tài chính.

          - Tổng hợp quản lý tất cả các khoản thu - chi trong nhà trường, lưu giử hồ sơ theo qui định.

- Thành viên ban PCLB, phòng chống cháy nổ, đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.         

        5. Võ Thị Trang - Nhân viên VP.

        - Phó bí thư chi đoàn, phụ trách công tác chi đoàn.

 - Phụ trách công tác văn phòng, văn thư lưu trữ; quản lý lưu giữ hồ sơ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường; cất giữ con dấu nhà trường;

 - Thư ký hội đồng trường; thủ quỹ của trường.

  - Phụ trách công tác điều tra phổ cập giáo dục MN cho trẻ 5 tuổi, công tác tuyển sinh; công tác kiểm định chất lượng của nhà trường.

        - Quản lý phiếu ăn, bán phiếu ăn ở cụm Phù Thiết

 - Phụ trách quản trị mạng, đăng tin trang Website của trường. Thành viên ban PCLB, phòng chống cháy nổ của trường, đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

       6. Phan Thị Bình - Nhân viên Y tế.

 - Tổ trưởng tổ hành chính.

- Phụ trách y tế trường học chăm lo sức khỏe của trẻ; công tác bán trú của trường.

- Phụ giúp việc với đ/c Trang về công tác văn phòng khi đ/c Trang đi vắng.

- Cùng với đ/c Trang phụ trách công tác điều tra phổ cập trẻ 5 tuổi, công tác tuyển sinh của nhà trường.

- Giám sát việc tiếp nhận thực phẩm hàng ngày và vệ sinh ATTP ở bếp ăn.

- Quản lý phiếu ăn, cùng với đ/c Duyên bán phiếu ăn ở cụm TT, kiểm tra việc báo ăn các lớp, đối chiếu với nhà bếp.

- Phụ trách công tác tạp vụ của trường, giúp đ/c Duyên phụ trách tổ điều kiện.

- Thành viên ban phòng chống bảo lụt, phòng chống cháy nỗ.

- Thành viên đội văn nghệ trường và đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

7. Đ/c Trương Thị Xuyến: Giáo viên chủ nhiệm chính nhóm trẻ 24-36 tháng, thành viên ban phòng chóng bảo lụt, phòng chống cháy nỗ. Đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

8. Đ/c Lê Thị Mừng: Giáo viên dạy nhóm trẻ 24-36 tháng. Thành viên đội văn nghệ, thành viên ban phòng chóng bảo lụt, phòng chống cháy nỗ. Đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công

9. Đ/c Đào Hạnh Nguyên: Giáo viên chủ nhiệm chính lớp MG Lớn A. Tổ trưởng CM Lớn + MG bé, UVBCH công đoàn. Phụ trách công tác văn hóa văn nghệ, thành viên đội văn nghệ, thành viên ban phòng chống bảo lụt, phòng chống cháy nỗ. Đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

10. Đ/c Đinh Thị Thỏa: Giáo viên dạy lớp MG Lớn A. Thành viên đội văn nghệ, thành viên ban phòng chóng bảo lụt, phòng chống cháy nỗ. Đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

11. Đ/c Nguyễn Thị Bang: Giáo viên chính dạy lớp MG Lớn B, thành viên đội văn nghệ, phụ trách công tác phòng chóng bảo lụt, phòng chống cháy nỗ. Đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công

12. Đ/c Nguyễn Thị Nga: Giáo viên dạy lớp MG Lớn B; Bí thư chi đoàn trường, phụ trách công tác chi đoàn, phụ trách công tác văn hóa văn nghệ, thành viên đội văn nghệ, chuẩn bị loa máy trong các ngày hội, ngày lễ, phụ trách công tác phòng chóng bảo lụt, phòng chống cháy nỗ. Đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công

13. Ngô Thị Nhung: Giáo viên chủ nhiệm chính lớp MG Lớn C. Thành viên đội văn nghệ,  thành viên ban phòng chóng bảo lụt, phòng chống cháy nỗ. Đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công

14. Đ/c Nguyễn Thị Tuyết:  Giáo viên dạy lớp MG Lớn C. Thành viên đội văn nghệ, thành viên ban phòng chóng bảo lụt, phòng chống cháy nỗ. Đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

15. Đ/c Lê Thị Luyến: Giáo viên chủ nhiệm chính lớp MG lớn D. Tổ phó chuyên môn khối MG lớn +MG bé. Tổ trưởng tổ công đoàn (tổ 2).  Thành viên đội văn nghệ, thành viên ban phòng chóng bảo lụt, phòng chống cháy nỗ. Đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

16. Đ/c Lê Thị Quý Hằng: Giáo viên chủ nhiệm lớp MG Lớn D (Phù Thiết). Thành viên đội văn nghệ, thành viên ban phòng chóng bảo lụt, phòng chống cháy nỗ. Đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

17. Nguyễn Thị Thuẩn: Giáo viên chủ nhiệm chính lớp MG nhỡ A. Tổ phó CM khối nhỡ + Nhà trẻ.  Phụ trách công tác văn hóa văn nghệ, thành viên đội văn nghệ, thành viên ban phòng chóng bảo lụt, phòng chống cháy nỗ. Đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

18. Đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung: Giáo viên dạy lớp MG Nhỡ A. Thành viên đội văn nghệ, thành viên ban phòng chóng bảo lụt, phòng chống cháy nỗ. Đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

19. Đ/c Võ Thị Thùy Trang: Giáo viên chủ nhiệm chính lớp MG Nhỡ B; Tổ trưởng CM khối MN Nhỡ + Nhà trẻ; UVBCH công đoàn, tổ trưởng tổ công đoàn. (tổ 1). Thành viên đội văn nghệ, thành viên ban phòng chóng bảo lụt, phòng chống cháy nỗ. Đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

20. Đ/c Bùi Thị Trang: Giáo viên dạy lớp MG Nhỡ B. Thành viên đội văn nghệ, thành viên ban phòng chóng bảo lụt, phòng chống cháy nỗ. Đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

21. Đ/c Mai Thị Thanh Thủy: Giáo viên chủ nhiệm chính lớp MG Lớn D, Trưởng Ban thanh tra nhân dân của trường. Thành viên đội văn nghệ, thành viên ban phòng chóng bảo lụt, phòng chống cháy nỗ. Đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

22. Đ/c Nguyễn Thị Thu Huệ: Giáo viên dạy lớp MG Nhỡ B. Thành viên đội văn nghệ, thành viên ban phòng chóng bảo lụt, phòng chống cháy nỗ. Đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

23. Đ/c Nguyễn Thị Thản: Giáo viên chính dạy lớp MG Nhỡ D (Phù Thiết). Thành viên đội văn nghệ, thành viên phòng chóng bảo lụt, phòng chống cháy nỗ. Đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

24. Đ/c Đặng Tú Linh: Giáo viên dạy lớp MG nhỡ D (Phù Thiết). Thành viên đội văn nghệ, thành viên ban phòng chóng bảo lụt, phòng chống cháy nỗ. Đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

25. Đ/c Nguyễn Thị Hải: Giáo viên chủ nhiệm chính lớp MG Bé. Thành viên đội văn nghệ, thành viên ban phòng chóng bảo lụt, phòng chống cháy nỗ. Đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

26. Đ/c Hoàng Việt Thủy Giáo viên chủ nhiệm lớp MG Bé. Thành viên đội văn nghệ, thành viên ban phòng chóng bảo lụt, phòng chống cháy nỗ. Đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

27. Đ/c Phạm Thị Hồng Nhung: Tổ trưởng tổ dinh dưỡng (Nấu chính, đi chợ, tính khẩu phần ăn cho trẻ). Lên thực đơn hàng tuần ở bảng thông báo. Chịu trách nhiệm về công tác vệ sinh ATTP của bếp ăn bán trú. Phụ trách công khai tài chính hàng ngày. Thành viên đội văn nghệ, thành viên phòng chóng bảo lụt, phòng chống cháy nỗ. Đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

28. Đ/c Lê Thị Hồng Thúy: Nhân viên dinh dưỡng (Nấu chính, đi chợ, tính khẩu phần ăn cho trẻ). Lên thực đơn hàng tuần ở bảng thông báo. Chịu trách nhiệm về vệ sinh ATTP của bếp ăn bán trú. Thành viên đội văn nghệ, thành viên phòng chóng bảo lụt, phòng chống cháy nỗ. Đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

29. Đ/c Đỗ Thị Niềm: Nhân viên dinh dưỡng (Nấu chính, đi chợ, tính khẩu phần ăn cho trẻ). Lên thực đơn hàng tuần ở bảng thông báo. Chịu trách nhiệm về vệ sinh ATTP của bếp ăn bán trú. Thành viên đội văn nghệ, thành viên phòng chóng bảo lụt, phòng chống cháy nỗ. Đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

30. Đ/c Lê Thị Thu Trang: Nhân viên dinh dưỡng (Nấu chính, đi chợ, tính khẩu phần ăn cho trẻ). Lên thực đơn hàng tuần ở bảng thông báo. Chịu trách nhiệm về vệ sinh ATTP của bếp ăn BT. Thành viên đội văn nghệ, thành viên phòng chóng bảo lụt, phòng chống cháy nỗ. Đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

31. Đ/c Nguyễn Thị Dương: Nhân viên dinh dưỡng (Nấu chính, đi chợ, tính khẩu phần ăn cho trẻ). Lên thực đơn hàng tuần ở bảng thông báo. Chịu trách nhiệm về vệ sinh ATTP của bếp ăn BT. Thành viên đội văn nghệ, thành viên phòng chóng bảo lụt, phòng chống cháy nỗ. Đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

32. Đ/c Nguyễn Thị Thuyền: Nhân viên dinh dưỡng (Nấu chính, đi chợ, tính khẩu phần ăn cho trẻ). Lên thực đơn hàng tuần ở bảng thông báo. Chịu trách nhiệm về vệ sinh ATTP của bếp ăn BT (cụm Phù Thiết). Thành viên đội văn nghệ, thành viên phòng chóng bảo lụt, phòng chống cháy nỗ. Đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

Lưu ý: - Tất cả CB,GV,NV đều là thành viên trang Website của trường.

            - Trực trường nhân các ngày lễ - tết, lụt - bão

            - Tham gia có hiệu quả các hoạt động PT của đơn vị, địa phương và PGD.

          Yêu cầu CB,GV,NV căn cứ để thực hiện nghiêm túc phần hành công việc của mình. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc cần báo cáo với BGH để hướng dẫn giải quyết.

 

Nơi nhận:                                                                           HIỆU TRƯỞNG

- Bộ phận TCCB Phòng GD (b/c);                                                       ( Đã kí)

- CB,GV,NV trong trường (t/h);

             - Đăng Website;                                                         

- Lưu: VP.                                                                                        

                                                                                                      Lê Thị Trâm

                                                                                                                                                                          

 

TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Lê Thị Trâm
Lê Thị Trâm
Hiệu trưởng
Võ Thị Trang
Võ Thị Trang
Admin
Trương Thị Mỹ Nhiên
Trương Thị Mỹ Nhiên
P.Hiệu trưởng
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON HƯNG THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3959288 * Email: mnhungthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com